Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2014 Rugsėjo 2 d.

TEISĖKŪRA
Seimo narys Valerijus Simulik

Mielieji,

Kai Žemė kvepia branda ir darželiuose linksta jurginų galvos, į suolus sukviečia Mokslo ir žinių diena, o kiekvienas, kuris mokosi, pasak H. Fordo, išlieka jaunas. Sveikindamas gražios šventės proga linkiu visiems kuo ilgiau išlikti jauniems, nepritrūkti žingeidumo, atkaklumo, kantrybės. Eidami sunkiu pažinimo keliu, nebijokite ir klysti – tik klysdamas žmogus atranda tikrą kelią, bet niekada nepraraskite žmogiškumo, išminties ir pagarbos esančiam šalia.

Gražios šventės, sėkmingų naujų mokslo metų.

LR Seimo narys Valerijus Simulik

SSB būrių prezidentas Aleksandras Bielyj ir SSB būrių steigimo iniciatorius Seimo narys Valerijus Simulik dalyvauja aplinkos tvarkymo akcijoje "Darom".Savo saugumu rūpinasi kiekvienas. Vieni stato aukštas tvoras, kiti įsirenginėja sudėtingas ir brangias signalizacijas, treti draudžiasi draudimo bendrovėse. Būrys šiauliečių prieš penkerius metus savo saugumu nusprendė pasirūpinti originaliu būdu – įkūrė asociaciją „Savanoriški Saugos Būriai“ (SSB), kurie jau penkerius metus palaiko viešąją tvarką įvairiuose renginiuose, teikia paramą sunkiai gyvenantiems bei vykdo nusikaltimų prevenciją. Šio būrio iniciatorius Seimo narys Valerijus Simulik džiaugiasi, kad būrio nariams užteko pasiryžimo ir noro rūpintis artimų žmonių ir visų šiauliečių saugumu.

Juos vienija Šiauliai!

SSB būrio prezidentas Aleksandras Bielyj šiam būriui vadovauja antrus metus.

„Į saugos būrius atėjau pagal skelbimą laikraštyje“,- prisimena šiandien A.Bielyj. Iki tol nepažinojęs ir saugos būrių iniciatoriaus Seimo nario Valerijaus Simulik. Prie saugos būrių Aleksandras prisijungė norėdamas apsaugoti savo vaikus.

Stebint viešoje erdvėje verdančią diskusiją apie visuotinį sekimą, kyla esminis klausimas – kam naudinga, kad šis klausimas nebūtų sprendžiamas?

Įvairūs politikai, teisininkai, politikos ir teisės ekspertai jau ne vienerius metus svarsto, kaip išsaugoti žmonių teises į privatų gyvenimą, kaip pažaboti pareigūnų savivalę. Tačiau rezultatas kol kas nekoks – nors visi viešai sutaria, kad žmogaus teisių apsauga, jo privataus gyvenimo klausimai turi būti apsaugoti nuo pašalinių intervencijos, tačiau klausimo sprendimas nepajuda, nors tu ką.

Kaip žinome, specialiosios tarnybos asmenį sekti gali ir be teisėjo sankcijos. Esu skaičiavęs, kad kriminalinę žvalgybą gali atlikti 8 Lietuvos institucijos. Leisiu sau pajuokauti – kiekvienam piliečiui tenka po vieną sekėją, o Seimo, Vyriausybės nariams ir žurnalistams – po du.

Keletą savaičių atgal iš žiniasklaidos teko sužinoti, kad Seimo nario Valerijaus Simulik komanda skaldo Šiaulių socialdemokratų skyrių.

Prieš kelis metus, likvidavus socialliberalų partiją, buvome pakviesti ir mielai įsijungėme į Socialdemokratų partijos darbą Šiauliuose. Visuomet buvome gyvybingi, aktyvūs ir susitelkę, todėl mielai sutikome visa komanda pratęsti darbą kartu su socialdemokratais.

Valerijus SimulikTiems, kurie nuolat dejuoja dėl mūsų valstybės gerovės, dėl neužtikrintos ateities, Seimo narys Valerijus Simulik turi gerą patarimą – šiandien pat pradėti rūpintis mūsų šalies vaikais ir jaunimu, nes nuo jų priklausys, kokioje šalyje gyvensime. Ir parlamentarui tai nėra tuščios kalbos – vienas svarbiausių jo veiklos prioritetų jau daugelį metų yra įvairiapusis vaikų ir jaunuolių lavinimas, pagalba tiems, kuriems reikalingas ypatingas palaikymas.

Palaikymas ir parama būsimam kariškiui

Šiaulietis Oridijus Dapševičius, šiemet pabaigęs Saulėtekio gimnaziją, nuo mažens svajoja tapti kariškiu ir pagal savo išgales stengiasi to tikslo siekti – domisi karyba, ieško įvairių galimybių kuo plačiau susipažinti su šia sritimi. Oridijaus mamai mirus, jo globėja yra močiutė. Pokalbio metu Oridijus džiaugėsi, kad močiutė, nors jau sulaukusi nemažai metų, bet vis dar sveika ir energinga. Dviese su ja jaunuolis rūpinasi savo buitimi, nors pinigų trūkumas neretai verčia atsisakyti įvairių sumanymų.

Valerijus SimulikŠvietimo įstaigos pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programą turi galimybę mokyklose ir darželiuose pagerinti sveikatos priežiūros paslaugas.

Norint išnaudoti Norvegijos teikiamą paramą iki šių metų rugpjūčio 27 dienos reikia pateikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“.

Programa siekiama prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų Europos ekonominėje erdvėje mažinimo bei dvišalių santykių tarp Norvegijos ir Lietuvos stiprinimo, pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus Lietuvos Respublikoje.

Priemonės tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Visas programos biudžetas – daugiau kaip 4 mln. litų (1.162.358 EUR). Mažiausias prašomas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra – 690.560,00 Lt (200.000,00 EUR). Didžiausias prašomas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra – 863.200,00 Lt (250.000,00 EUR). Projekto finansavimo intensyvumas - paramos ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Seimo narys Valerijus Simulik

Valerijus SimulikŠią savaitę Seimas žengė labai svarbų žingsnį – po svarstymo pritarta įstatymo pataisoms dėl tiesioginių merų rinkimų. Jei pakaks sveiko proto ir politinės valios, po kelių savaičių šios įstatymo pataisos bus galutinai patvirtintos ir artimiausi savivaldybių tarybų rinkimai 2015 – jų pavasarį jau vyks pagal naują tvarką.

Savivaldybės tarybos nariai pagal naują tvarką būtų renkami daugiamandatėje apygardoje (rinkimų biuletenyje būtų nurodomas rinkimuose dalyvaujančių partijų sąrašas), o meras, kuris kartu būtų ir savivaldybės tarybos narys - vienmandatėje apygardoje (rinkimų biuletenyje matytume asmenų, kurie kandidatuoja į merus, sąrašą). Šiuo metu savivaldybių tarybos renkamos pagal proporcinę sistemą, o merą renka savivaldybės tarybos nariai.

Labai džiaugiuosi, kad šis klausimas pagaliau pajudėjo. Visuomet pasisakiau už asmeninę kiekvieno politiko atsakomybę prieš žmones bei žmonių galimybę pasirinkti tą atstovą, kurį jie nori. Niekuomet nebuvau šalininkas tokio varianto, kai už žmones jų likimą spręstų politikai, todėl tiesioginiai merų rinkimai, mano manymu, yra žymus žingsnis į priekį. Dabar savivaldos rinkimuose rinkėjai galės patys išreikšti savo valią, kuri nepriklausys nuo tarppartinių susitarimų, politinių intrigų, gebėjimo išskaičiuoti politinei partijai naudingą variantą ar asmeninių interesų vaikymosi. Įteisinus tiesioginius merų rinkimus rinkėjas galės tiesiog pasirinkti, tą, kuris vertas, tą, kuris atstovaus jį.

LR Seimo narys Valerijus SimulikYra graži lietuviška patarlė, kad viščiukus skaičiuojam rudenį. Tada, kai jau praėję visi darbai ir sunkumai. Todėl pasibaigus rinkimams visi politikai turi įvertinti savo situaciją – buvusius lūkesčius, esamą situaciją ir galimas priežastis. Praėjusi rikimų kampanija ir patys rinkimai sukėlė nemažai diskusijų ir įvairių minčių, kuriomis norėčiau pasidalinti su savo kraštiečiais.

Visų pirma, žinoma, norėčiau padėkoti žmonėms, mano ir kitose Šiaulių rinkimų apygardosebalsavusiems už mūsų komandos atstovus. Ačiū tiems, kurie talkino ir talkina įvairiuose darbuose, tiki mano sprendimais ir eina kartu su manimi koja kojon. Be tokių žmonių nebūtų laimėta nei viena rinkimų kampanija, nebūtų nudirbtas nei vienas darbas.

Niekam ne paslaptis, kad mūsų atstovams šie rinkimai nebuvo patys sėkmingiausi. Todėl džiaugiuosi, kad mano rinkimų apygardoje rezultatai yra tikrai neblogi. Tai rodo žmonių pagarbą mano komandos sprendimui ir nuoseklų permainų siekimą.

Vyriausybė ketvirtadienį nepritarė Seimo narių siūlymui šeimose globojamiems vaikams skirti ne 520 litų kaip dabar, o 780 litų per mėnesį išmoką.

Skaityti visą straipsnį

Gegužės 7 d., trečiadienį, 14 val. Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Korėjos Respublika grupės pirmininkas Valerijus Simulikas ir grupės nariai prof. Kęstutis Masiulis bei Eduardas Šablinskas susitiko su neseniai paskirtu Lietuvos Respublikos garbės konsulu Korėjos Respublikoje dr. Kvangu Bum Parku bei jį lydinčia odontologijos specialistų delegacija.

Puslapis 1 iš 22 > >>

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai

Už Šiaulius